ELDEENJOHANSSON PRODUKTION

Vi är ett produktionsbolag som bygger vår verksamhet på det kontakt och nätverk som vi byggt upp genom vårt arbete inom musik och teaterbranschen.
Genom våra nätverk har vi tillgång till en mängd kompetens, glädje och energi som vi genom våra erfarenheter kan kanalisera och forma till vilket event som helst. Vi kan jobba med båda stora och små scener.

Men vi driver också gärna egna idéer och visioner. Vi vill vara med och starta verksamheter från grunden, påverka utvecklingen och utbudet.
Eldeen­Jo­hans­son Pro­duk­tion startade som pro­duk­tions­bo­lag genom idén och visionen "Kulturmässan". En återkommande mötesplats för kulturarbetare och är ett av våra egna projekt som vi idag driver.
Eldeen­Jo­hans­son Pro­duk­tion består av Andreas Eldeen och Niklas Johans­son. Vi är två aktiva kul­tur­ar­betare inom scenkon­sten och vet hur verkligheten ser ut.

" Vi såg en möjlighet att använda vår kompetens och våra erfarenheter från teater och  musikbranschen och här står vi idag med ett produktionsbolag"